ACCRETECH combines the two words,  Accrete (to grow and fuse together) and Technology.   We create the future in all of companies, countries and regions.
Support the life with
Support the life with
Development of environment-conscious product, procurement with less environmental load, and energy-saving manufacturing.  We create the future.

Cung cấp hệ thống sản xuất tốt nhất trong lĩnh vực Thử nghiệm & Lắp ráp và CMP.

“Không đo lường, không sản xuất” - ACCRETECH cung cấp những giải pháp tốt nhất từ đo lường đa năng cho tới đo lường tiếp nối.

Xin lưu ý: Chỉ các tổ chức Dưới đây mới là những hiện diện thương mại/đại lý của Công ty TNHH Tokyo Seimitsu tại Việt Nam. Các đơn vị khác không được liệt kê trong danh sách Dưới đây sẽ không thuộc sự quản lý của chúng tôi.

Công ty TNHH ACCRETECH Việt Nam (Trụ sở chính tại Hà nội)
Công ty TNHH ACCRETECH Việt Nam (Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH ACCRETECH Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh)
Công ty TNHH ACCRETECH Việt Nam (Văn phòng đại diện Công ty TNHH ACCRETECH Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh)
Công ty TNHH ACCRETECH Việt Nam. Chi nhánh Bán dẫn