Thông điệp từ Chủ tịch

Với sự hài lòng của khách hàng là nguyên tắc cơ bản của chúng tôi, Tokyo Seimitsu cam kết cung cấp hỗ trợ khách hàng nhằm trợ giúp cho khách hàng của chúng tôi nâng cao năng suất.


Chúng tôi hỗ trợ các hoạt động sản xuất của khách hàng thông qua việc bán thiết bị sản xuất chất bán dẫn và các thiết bị đo lường, bằng cách cung cấp dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ việc ứng dụng và bằng cách tổ chức nhiều loại hình hội thảo.


Chúng tôi đánh giá rất cao việc hỗ trợ liên tục của bạn dành cho Tập đoàn của chúng tôi.