เกี่ยวกับ ACCRETECH

เกี่ยวกับ ACCRETECH

อนาคตถูกกำหนดไว้แล้ว ACCRETECH

เรามีการพัฒนาธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เครื่องจักรสำหรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง
ปรัชญาในการสร้างความเติบโตธุรกิจระยะยาว เราเน้นการสร้างความสัมพันธ์แบบ "WIN-WIN" นั่นก็คือการได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน