สารจากประธาน

บริษัท โตเกียว เซอิมิตซุ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งในปี 2011 ซึ่งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนลูกค้าที่ดีในเรื่อง "ความพึงพอใจของลูกค้า" โดยอ้างอิงตามหลักการปรัญชา


บริษัท โตเกียว เซอิมิตซุ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้า ในการริเริ่มด้านการขาย "อุปกรณ์ผลิต Semiconductor" การบริการหลังการขาย ในด้านโปรแกรม และการสัมมนาเกี่ยวกับ ISO

ของเครื่องวัดพิกัด, เครื่องวัดความเรียบผิว และเครื่องวัดความก