Semiconductor Manufacturing Equipment Service Station

 • Joy Flat #101, 3-13-1, Sakuradori, Kitakami-shi, Iwate,
  024-0084 Japan
  TEL: (022) 224-0177
  FAX: (022) 224-7083
 • Royal Hills Kawara-cho,
  2-6-22, Kawahara-cho, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi,
  984-0816 Japan
  TEL: (022) 224-0177
  FAX: (022) 224-7083
 • Sudo Bldg.,
  3-20, Nishiki-cho, Yamagata-shi, Yamagata,
  990-0056 Japan
  TEL: (023) 631-5125
  FAX: (023) 625-4129
 • 29-20 Suehiro-machi, Tsuruoka-shi, Yamagata,
  997-0015 Japan
  TEL: (0235) 29-8020
  FAX: (0235) 29-8022

Measuring Instrument Sales Offices

 • Royal Hills Kawara-cho,
  2-6-22, Kawahara-cho, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi,
  984-0816 Japan
  TEL: (022) 224-0121
  FAX: (022) 224-7083

Measuring Instrument Service Station