FUTURE DEFINED ACCRETECH

Sản phẩm

Thiết bị sản xuất chất bán dẫn thế hệ kế tiếp của ACCRETECH-TOKYO SEIMITSU hỗ trợ việc sản xuất thiết bị. Chúng tôi từng trải qua cả những lĩnh vực về thiết bị CMP và thiết bị kiểm tra miếng bán dẫn, cũng như các lĩnh vực sản xuất miếng bán dẫn truyền thống, lĩnh vực kiểm nghiệm và lắp ráp, giúp bạn xây dựng hệ thống sản xuất tối ưu.

Thiết bị sản xuất chất bán dẫnDanh sách

Thiết bị sản xuất chất bán dẫn Product Photo

Giúp thiết lập hệ thống sản xuất thích hợp nhất trong lĩnh vực thử nghiệm & lắp ráp và CMP.

Thiết bị đo lường chính xácDanh sách

Precision Measuring Instrument Photo

“Không đo lường, không sản xuất” - ACCRETECH cung cấp những giải pháp tốt nhất từ đo lường đa năng cho tới đo lường tiếp nối.

Thiết bị đo đa năng

Thiết bị đo tự động