Tải về hồ sơ công ty

Hồ sơ công ty 2017
Hồ sơ công ty 2017

Phiên bản 2017 trình bày về tầm nhìn, sản phẩm chính và triết lý môi trường.

Nội dung công bố

  • Thông điệp từ Chủ tịch
  • Dụng cụ đo đa năng
  • Dụng cụ đo tự động
  • Thiết bị sản xuất chất bán dẫn
  • ECO
  • Sơ lược về Công ty
  • Tóm tắt lịch sử

Tải về

Dữ liệu được cung cấp ở định dạng PDF.

get_adobe_reader Để mở các tập tin PDF, xin vui lòng sử dụng Adobe Acrobat Reader (Tải về miễn phí)