อนาคตถูกกำหนดไว้แล้ว ACCRETECH

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งอนาคตของ ACCRETECH-TOKYO SEIMITSU จะช่วยรองรับการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เราผ่านมาแล้วแม้แต่ในสาขาของอุปกรณ์ CMP และอุปกรณ์ตรวจสอบแผ่นชิพ ตลอดจนสาขาทั่วไปของการผลิตแผ่นชิพ พื้นที่การทดสอบและการประกอบ ช่วยให้คุณสร้างระบบการผลิตที่เหมาะสมได้