ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัทประจำปี 2017
ข้อมูลบริษัทประจำปี 2017

ฉบับปี 2017 แสดงวิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์หลัก และปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาการเผยแพร่

  • สารจากประธาน
  • เครื่องมือวัดเอนกประสงค์
  • เครื่องมือวัดอัตโนมัติ
  • อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  • เครือข่ายทั่วโลก
  • ประวัติย่อ
  • โครงสร้างของบริษัท

ดาวน์โหลด

get_adobe_readerโปรดใช้ Adobe Acrobat Reader (ดาวน์โหลดฟรี) ในการเปิดไฟล์ PDF